Zostańmy w domach! Prosimy, by na Mszę św. przychodziły jedynie osoby, które zamówiły intencję na dany dzień. Transmisje niedzielnych Mszy św. oraz Triduum Paschalnego na naszej stronie oraz Facebooku.

Obserwuj nas

Papieski Twitter

Historia naszej parafii

Historia kościoła w Gorlicach

W 1907 r. Spółka Akcyjna Galicyjskie Karpackie Naftowe Towarzystwo wybudowała kaplicę pod wezwaniem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy i sprowadziła Siostry Służebniczki Starowiejskie. Kaplica ta przetrwała do pierwszej wojny światowej.

W 1914 r. wraz z przedszkolem została doszczętnie zniszczona. W tym też roku ówczesna dyrekcja zakładów przekazała na kaplicę, mieszkanie Sióstr i ochronkę, budynek zastępczy,który 23.12.1923 r. został poświęcony jako obiekt sakralny.

W 1936 r. przystąpiono do budowy nowej kaplicy. Do 1939 r. wybudowano mury pod sklepienie. Wojna jednak przerwała prace budowlane i częściowo uległy zniszczeniu mury kościoła. W latach 1957-58 w związku z rozbudową zakładu, mury świątyni musiały ulec rozbiórce. Rolę kaplicy parafialnej spełniała mała kaplica będąca w obrębie rozbudowującego się zakładu Fabryki Maszyn Wiertniczych i Górniczych.

W 1955 r. rozpoczęto usilne starania o zezwolenie na budowę nowej świątyni. 17.12.1958 r. Biskup Tarnowski erygował w Gliniku wikarię parafialną w prawach częściowo zrównaną z parafią. 11.02.1977 r., w liturgiczne wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, parafia otrzymała zezwolenie na budowę świątyni. W latach 1977-80 gromadzono materiały budowlane, sporządzano plan architektoniczny i projekty branżowe. 08.06.1979 r. Ojciec Święty Jan Paweł II przebywając w Nowym Targu dokonał poświęcenia kamienia węgielnego pod budowę nowego kościoła. 14.05.1981 r. bp Jerzy Ablewicz, Ordynariusz Tarnowski, dokonał wmurowania kamienia węgielnego. 22.12.1982 r. decyzją Kurii Biskupiej w Tarnowie została erygowana parafia w Gorlicach-Gliniku pod wezwaniem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy.

Pierwszym proboszczem został ks. Józef Micek - budowniczy świątyni. 20.04.1986 r. bp Piotr Bednarczyk, sufragan tarnowski, dokonał poświęcenia czterech dzwonów wykonanych w firmie ludwisarskiej Felczyńskich w Przemyślu.

17.10.1993 r. bp Kazimierz Górny, Ordynariusz Rzeszowski, dokonał konsekracji kościoła i ołtarza. W ołtarzu zostały umieszczone relikwie Bł. Karoliny Kózkówny, Dziewicy i Męczennicy.

Materiał Urzędu Miasta Gorlice parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Gorlicach, udostępniony na oficjalnym profilu Youtube:


Pobieranie...

Pobieranie...

Pobieranie...

Transmisje z Jasnej Góry

Msze święte
Ewangelia na każdy dzień

Polecamy

Najnowsze galerie

Informacje Episkopatu