Zostańmy w domach! Uroczystości Triduum Paschalnego obywać się będą bez udziału wiernych. Transmisje na żywo z tych uroczystości będzie można śledzić na stronie internetowej i parafialnym Facebooku.

Obserwuj nas

Papieski Twitter

Historia naszej parafii

Historia kościoła w Gorlicach

W 1907 r. Spółka Akcyjna Galicyjskie Karpackie Naftowe Towarzystwo wybudowała kaplicę pod wezwaniem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy i sprowadziła Siostry Służebniczki Starowiejskie. Kaplica ta przetrwała do pierwszej wojny światowej.

W 1914 r. wraz z przedszkolem została doszczętnie zniszczona. W tym też roku ówczesna dyrekcja zakładów przekazała na kaplicę, mieszkanie Sióstr i ochronkę, budynek zastępczy,który 23.12.1923 r. został poświęcony jako obiekt sakralny.

W 1936 r. przystąpiono do budowy nowej kaplicy. Do 1939 r. wybudowano mury pod sklepienie. Wojna jednak przerwała prace budowlane i częściowo uległy zniszczeniu mury kościoła. W latach 1957-58 w związku z rozbudową zakładu, mury świątyni musiały ulec rozbiórce. Rolę kaplicy parafialnej spełniała mała kaplica będąca w obrębie rozbudowującego się zakładu Fabryki Maszyn Wiertniczych i Górniczych.

W 1955 r. rozpoczęto usilne starania o zezwolenie na budowę nowej świątyni. 17.12.1958 r. Biskup Tarnowski erygował w Gliniku wikarię parafialną w prawach częściowo zrównaną z parafią. 11.02.1977 r., w liturgiczne wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, parafia otrzymała zezwolenie na budowę świątyni. W latach 1977-80 gromadzono materiały budowlane, sporządzano plan architektoniczny i projekty branżowe. 08.06.1979 r. Ojciec Święty Jan Paweł II przebywając w Nowym Targu dokonał poświęcenia kamienia węgielnego pod budowę nowego kościoła. 14.05.1981 r. bp Jerzy Ablewicz, Ordynariusz Tarnowski, dokonał wmurowania kamienia węgielnego. 22.12.1982 r. decyzją Kurii Biskupiej w Tarnowie została erygowana parafia w Gorlicach-Gliniku pod wezwaniem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy.

Pierwszym proboszczem został ks. Józef Micek - budowniczy świątyni. 20.04.1986 r. bp Piotr Bednarczyk, sufragan tarnowski, dokonał poświęcenia czterech dzwonów wykonanych w firmie ludwisarskiej Felczyńskich w Przemyślu.

17.10.1993 r. bp Kazimierz Górny, Ordynariusz Rzeszowski, dokonał konsekracji kościoła i ołtarza. W ołtarzu zostały umieszczone relikwie Bł. Karoliny Kózkówny, Dziewicy i Męczennicy.

Materiał Urzędu Miasta Gorlice parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Gorlicach, udostępniony na oficjalnym profilu Youtube:


Pobieranie...

Pobieranie...

Pobieranie...

Nasze media społecznościowe

Transmisje z Jasnej Góry

Msze święte
Ewangelia na każdy dzień

Polecamy

Najnowsze galerie

Informacje Episkopatu