Nabożeństwa parafialne odprawiane są: w czwartek i sobotę o godz. 17:00. Zachęcamy do udziału!

Obserwuj nas

Papieski Twitter

Szkolne koło Caritas MZS nr 3

Szkolne Koło Caritas powstało przy MZS nr 3 w Gorlicach w 1991r. i jest ono jednym z pierwszych powstałych w naszej diecezji. Członkami Koła są uczniowie klas
I – III gimnazjum oraz szóstoklasiści.

Pracujemy według programu duszpasterskiego. Uczniowie skupieni wokół działalności charytatywnej Kościoła odkrywają wartości własnego życia oraz drugiego człowieka.

Celem spotkań jest uwrażliwienie młodzieży na potrzeby innych, ukazanie, że od każdego człowieka i jego zaangażowania zależy wiele i każdy może mieć swój wkład w budowanie lepszego świata.

Szczegółowe działania są podejmowane zgodnie z opracowanym rocznym planem pracy Koła.

Dotychczas w ramach działalności SK Caritas podjęto takie działania jak:

* Zbiórki pieniężne przy naszym kościele,

* Zbiórki żywności w sklepach przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy,

* Rozprowadzanie świec bożonarodzeniowych, baranków wielkanocnych i „chlebków” w uroczystość Bożego Ciała,

* Wykonanie ozdób bożonarodzeniowych i wielkanocnych, z których dochód przeznaczono na kształcenie dla Betsheby Sydonii z Kasisi w Zambii(Afryka),

* Przygotowanie oprawy liturgicznej uroczystości i nabożeństw,

* Przygotowanie uroczystości związanych z życiem MZS nr 3 im. Św. Jana Kantego w Gorlicach, rocznicy wyboru i śmierci Jana Pawła II, dzień Patrona Szkoły, kolędy i spotkań przy wielkanocnym stole.


Pobieranie...

Pobieranie...

Pobieranie...

Nasze media społecznościowe

Oglądaj na naszym kanale

Polecamy

Najnowsze galerie

Informacje Episkopatu