Przez cały listopad o godz. 17:00 odmawiany jest różaniec z wypominkami w intencji zamarłych. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Papieski Twitter

Krąg Biblijny

Spotkania Kręgu Biblijnego odbywają się dwa razy w miesiącu, w środy po wieczornej Mszy św.

Planowane terminy spotkań

w I półroczu 2017 r.

15.02

22.02

15.03

29.03

19.04

26.04

17.05

31.05

07.06

21.06

Modlitwa przed czytaniem Pisma Świętego

Maryjo, Matko zawierzenia i kontemplacji;
Ty zachowywałaś w swoim sercu Słowa,
postawy i gesty Jezusa, rozważałaś je,
przyjmowałaś z pokorą i odwagą w swoim życiu;
pomóż nam czytać, medytować
i kontemplować Słowo Boże,
aby poruszało nas do głębi.
Uproś nam zdolność odkrywania
przemieniającej potęgi Pisma Świętego,
w którym Zmartwychwstały Chrystus
żyje w mocy Ducha Świętego,
objawia się każdemu z nas
otwierając najtajniejsze drzwi naszych serc,
wchodząc w najskrytsze zakamarki
naszej świadomości, napełniając nas wolnością,
pogodą ducha , cichością i pokojem.
Duchu Święty, Boże! Oświeć nas Słowem,
spraw, abyśmy brali Je poważnie
i we wszystkich naszych doświadczeniach
byli otwarci na to, co Ono objawia,
byśmy Mu zaufali w naszym życiu
i pozwolili Mu działać w nas
według bogactwa Jego potęgi. Amen.
( Kard.Martini )

 

 


Pobieranie...

Pobieranie...

Pobieranie...

Polecamy