Nabożeństwa parafialne odprawiane są: w czwartek do Miłosierdzia Bożego oraz w sobotę nowenna do MBNP o godz. 17:30.

Duszpasterze w naszej parafii

Proboszcz

Ks. mgr Marek Urban

ksiadz marek urban

Ur. w 1967 r.

Pochodzi z Parafii p.w. Znalezienia Krzyża św. w Brzostku

Święcenia kapłańskie przyjął w 1992 r. w Rzeszowie

W parafii od: 2009 roku

Jest katechetą w ZST im. Wincentego Pola w Gorlicach. Sprawuje opiekę duszpasterską nad Różami Różańcowymi i Chórem parafialnym, zajmuje się przygotowaniem młodzieży do sakramentu bierzmowania.

Wikariusz

Ks. mgr Łukasz Nowosielski

ksiadz lukasz nowosielski

Pochodzi z Rzeszowa. Święcenia kapłańskie przyjął w 2011 r. Pracował w parafii p.w. św. Marcina w Szebniach k. Jasła oraz w parafii p.w. św. Michała Archanioła w Ropczycach. Jako motto kapłańskiej posługi wybrał słowa "Oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata" (Mt 28,20).

W parafii od: 2015 roku

Jest katechetą w ZS nr 1 im. Ignacego Łukasiewicza oraz w MZS nr 3 im. św. Jana Kantego. Prowadzi Liturgiczną Służbę Ołtarza oraz sprawuje opiekę nad młodzieżą z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Zajmuje się Kręgiem Biblijnym oraz przygotowaniem do I spowiedzi i komunii świętej. Moderator rejonowy Diakonii Wyzwolenia Ruchu Światło - Życie, koordynator duszpasterstwa trzeźwości w dekanacie.

Ks. kanonik Józef Makowski

ksiadz jozef makowski

Ur. w 1949 r.

Pochodzi z parafii p.w. Narodzenia NMP w Borzęcinie

Święcenia kapłańskie przyjął w 1974 r. w Tarnowie

W parafii od: 1994 roku (proboszcz w latach 1994-2009)

Jest kapelanem Domu Pomocy Społecznej w Gorlicach przy ul. Michalusa

Pobieranie...
Pobieranie...
Pobieranie...

Polecamy