Zostańmy w domach! Prosimy, by na Mszę św. przychodziły jedynie osoby, które zamówiły intencję na dany dzień. Transmisje niedzielnych Mszy św. oraz Triduum Paschalnego na naszej stronie oraz Facebooku.

Obserwuj nas

Papieski Twitter

Biblioteka parafialna

Biblioteka Parafialna w liczbach:

8 działów,

58 kategorii,

1370 książek,

1884 data wydania najstarszej książki,

mnóstwo spraw i zagadnień na które można u nas poszukać odpowiedzi:

Działy naszej biblioteki:

Teologiczny, Biblijny, Historyczny, Nauki Społeczne – Prawo – Rodzina, Filozofia i Psychologia, Ogólna literatura religijna, Najstarsze książki (do 1950 r.), literatura świecka.

MNÓSTWO, czyli co?

Oto jakie zagadnienia i sprawy obejmuje nasz księgozbiór:


Dział Teologiczny

T/1/ ZAGADNIENIA OGÓLNE, opracowania i podręczniki, podstawy wiary

T/2 - ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE:

T/2/ESCH/ eschatologia, śmierć, sąd, niebo, piekło, czyściec

T/2/DŚ/ pneumatologia, Duch Święty, rola i działanie DŚ

T/2/AN/ angelologia, aniołowie, istnienie i rola aniołów

T/2/REL/ ekumenizm, dialog międzyreligijny, religie świata, chrześcijaństwo a religie

T/2/M/ mariologia, Maryja, Matka Boża, objawienia maryjne, cuda, Fatima, Lourdes, La Salette

T/2/CHR/ chrystologia, Jezus Chrystus, Syn Boży, zbawienie, wcielenie, Bóg i człowiek, historyczność Jezusa, męka,

T/2/KŁ/ eklezjologia, Kościół, natura i misja K-ła, rola i struktura K-ła, kapłaństwo

T/3/ TEOLOGIA MORALNA moralność chrześcijańska, sumienie, dobro i zło, spowiedź, grzech, pokuta, przebaczenie, pojednanie, nawrócenie

T/4/1/ TEOLOGIA DUCHOWOŚCI, zagadnienia ogólne, historia duchowości wiara, modlitwa, życie duchowe

T/4/2/ zagrożenia duchowe, sekty, Świadkowie Jehowy, szatan, opętanie, egzorcyzmy, psychomanipulacja

T/4/3/ opracowania i rozważania o życiu duchowym, lektura duchowa, rekolekcje, rozwój duchowy, modlitwa

T/4/4/ pisma, teksty autorstwa m.in. świętych i błogosławionych

T/4/Ś/ hagiografie - życiorysy świętych i błogosławionych, opracowania dot. postaci św.

T/5/1/ LITURGIKA I SAKRAMENTOLOGIA, zagadnienia ogólne, Msza święta, Eucharystia, liturgia,sakramenty, rok liturgiczny

T/5/2/ komentarze liturgiczne, nabożeństwa i rozważania, modlitewniki

T/6/1/ TEOLOGIA PASTORALNA, zagadnienia ogólne, duszpasterstwo, parafia, ewangelizacja, działalność Kościoła

T/6/2/ homiletyka, homilie, kazania, rozważania tematyczne, rozważania katechizmowe

T/6/3/ katecheza i katechetyka, katechizacja, katechizmy, nauka religii, podręczniki


Dział Biblijny

B/1 teksty Pisma Świętego, różne tłumaczenia PŚ - polskie i zagraniczne

B/2 opracowania biblijne, historia i geografia biblijna, dzieje Izraela, Ziemia Święta, analiza literacka tekstów biblijnych

B/3 teologia biblijna, analiza teologiczna tekstów biblijnych, biblijne podstawy nauk teologicznych

B/4 rozważania i komentarze biblijne, komentarze do czytań Mszalnych, rozważania ksiąg biblijnych

B/5 apokryfy - starożytne pisma pozabiblijne nawiązujące do tekstów biblijnych


Dział Historyczny

HISTORIA POWSZECHNA

H/1/1/ historia świata, zagadnienia ogólne, opracowania ludzie, osoby, wydarzenia

H/1/2/ historia Polski, zagadnienia ogólne, opracowania, ludzie, osoby, wydarzenia

H/1/3/ II Wojna Światowa w Polsce i na świecie, opracowania ogólne, wspomnienia wojenne

H/1/4/ komunizm w Polsce, opracowania. wspomnienia

H/1/5/ historia regionu, Gorlice i okolice

HISTORIA KOŚCIOŁA

H/2/1/ na świecie, wydarzenia, osoby, miejsca, cuda, także Kościoły niekatolickie, trudne karty historii K-ła

H/2/2/ w Polsce, wydarzenia, osoby, miejsca, ludzie polskiego Kościoła

H/2/3/ misje i misjonarze, historia misji, wydarzenia, osoby, miejsca, ludzie,

H/2/4/ papiestwo, biografie papieskie, leksykony, opracowania

H/2/5/ Diecezja Rzeszowska, wydarzenia, osoby, ludzie, miejsca

H/2/6/ sanktuaria i parafie, historia, ludzie, miejsca, wydarzenia przewodniki sanktuaryjne

H/2/7/ historia sztuki, sakralna i nie tylko

H/2/8/ Ojcowie Kościoła, starożytność chrześcijańska, pierwsi teologowie i pisarze Kościoła

H/2/9/ zakony, wydarzenia, osoby, ludzie, miejsca, życie zakonne,

KAROL WOJTYŁA / JAN PAWEŁ II

H/3/1/ biografie i opracowania, wszystko o życiu K. Wojtyły, historia i kronika pontyfikatu

H/3/2/ pisma K. Wojtyły do 1978 r., publikacje, rekolekcje

H/3/3/ pielgrzymki Jana Pawła II, teksty i opracowania pielgrzymek papieskich, Polska i świat

H/3/4/ nauczanie papieskie, homilie i katechezy, opracowania zbiorowe

H/3/5/ dokumenty papieskie, pojedyncze encykliki, adhortacje, listy itp.

H/3/6/ wydawnictwa seryjne oraz albumy, wielotomowe wydawnictwa o Janie Pawle II


Dział NAUKI SPOŁECZNE, PRAWO, RODZINA

NSPR/1/ zagadnienia ogólne, polityka, gospodarka, sprawy społeczne

NSPR/2/1/ małżeństwo i rodzina, zagadnienia ogólne, rola i zadania rodziny

NSPR/2/2/ przygotowanie do małżeństwa, katechezy przedślubne, narzeczeństwo, relacje,

NSPR/2/3/ wychowanie i pedagogika, wychowanie dzieci, rodzicielstwo, kształcenie osobowości

NSPR/3/1/ Katolicka Nauka Społeczna, chrześcijańska wizja społeczna polityka, rodzina, życie społ. - gosp.

NSPR/3/2/ praca, chrześcijańska wizja pracy ludzkiej, rekolekcje

NSPR/3/3/ media, rola i zadania mediów, moralność, manipulacja, odpowiedzialność,

NSPR/4/1/ prawo kanoniczne, opracowania, prawo kościelne, zagadnienia ogólne

NSPR/4/2/ kodeksy i dokumenty prawo kościelne, kodeksy, sobory, synody, statuty itp.


Dział FILOZOFIA I PSYCHOLOGIA

FP/1/ zagadnienia ogólne, problemy i pytania filozoficzne, podręczniki

FP/A/ antropologia, filozofia człowieka, podręczniki, kim jest człowiek, rola i miejsce człowieka

FP/HF/ historia filozofii, rozwój myśli filozoficznej, opracowania i podręczniki

FP/E/ etyka i bioetyka, dylematy etyczne i moralne, aborcja, eutanazja, in vitro, klonowanie, inżynieria genetyczna itp.


Dział NAJSTARSZE KSIĄŻKI

X/ publikacje wydane do 1950 r. nie wypożycza się


Pobieranie...

Pobieranie...

Pobieranie...

Transmisje z Jasnej Góry

Msze święte
Ewangelia na każdy dzień

Polecamy

Najnowsze galerie

Informacje Episkopatu