Nabożeństwa parafialne odprawiane są: w czwartek i sobotę o godz. 17:00. Zachęcamy do udziału!

Obserwuj nas

Papieski Twitter

Biblioteka parafialna

Biblioteka Parafialna w liczbach:

8 działów,

58 kategorii,

1370 książek,

1884 data wydania najstarszej książki,

mnóstwo spraw i zagadnień na które można u nas poszukać odpowiedzi:

Działy naszej biblioteki:

Teologiczny, Biblijny, Historyczny, Nauki Społeczne – Prawo – Rodzina, Filozofia i Psychologia, Ogólna literatura religijna, Najstarsze książki (do 1950 r.), literatura świecka.

MNÓSTWO, czyli co?

Oto jakie zagadnienia i sprawy obejmuje nasz księgozbiór:


Dział Teologiczny

T/1/ ZAGADNIENIA OGÓLNE, opracowania i podręczniki, podstawy wiary

T/2 - ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE:

T/2/ESCH/ eschatologia, śmierć, sąd, niebo, piekło, czyściec

T/2/DŚ/ pneumatologia, Duch Święty, rola i działanie DŚ

T/2/AN/ angelologia, aniołowie, istnienie i rola aniołów

T/2/REL/ ekumenizm, dialog międzyreligijny, religie świata, chrześcijaństwo a religie

T/2/M/ mariologia, Maryja, Matka Boża, objawienia maryjne, cuda, Fatima, Lourdes, La Salette

T/2/CHR/ chrystologia, Jezus Chrystus, Syn Boży, zbawienie, wcielenie, Bóg i człowiek, historyczność Jezusa, męka,

T/2/KŁ/ eklezjologia, Kościół, natura i misja K-ła, rola i struktura K-ła, kapłaństwo

T/3/ TEOLOGIA MORALNA moralność chrześcijańska, sumienie, dobro i zło, spowiedź, grzech, pokuta, przebaczenie, pojednanie, nawrócenie

T/4/1/ TEOLOGIA DUCHOWOŚCI, zagadnienia ogólne, historia duchowości wiara, modlitwa, życie duchowe

T/4/2/ zagrożenia duchowe, sekty, Świadkowie Jehowy, szatan, opętanie, egzorcyzmy, psychomanipulacja

T/4/3/ opracowania i rozważania o życiu duchowym, lektura duchowa, rekolekcje, rozwój duchowy, modlitwa

T/4/4/ pisma, teksty autorstwa m.in. świętych i błogosławionych

T/4/Ś/ hagiografie - życiorysy świętych i błogosławionych, opracowania dot. postaci św.

T/5/1/ LITURGIKA I SAKRAMENTOLOGIA, zagadnienia ogólne, Msza święta, Eucharystia, liturgia,sakramenty, rok liturgiczny

T/5/2/ komentarze liturgiczne, nabożeństwa i rozważania, modlitewniki

T/6/1/ TEOLOGIA PASTORALNA, zagadnienia ogólne, duszpasterstwo, parafia, ewangelizacja, działalność Kościoła

T/6/2/ homiletyka, homilie, kazania, rozważania tematyczne, rozważania katechizmowe

T/6/3/ katecheza i katechetyka, katechizacja, katechizmy, nauka religii, podręczniki


Dział Biblijny

B/1 teksty Pisma Świętego, różne tłumaczenia PŚ - polskie i zagraniczne

B/2 opracowania biblijne, historia i geografia biblijna, dzieje Izraela, Ziemia Święta, analiza literacka tekstów biblijnych

B/3 teologia biblijna, analiza teologiczna tekstów biblijnych, biblijne podstawy nauk teologicznych

B/4 rozważania i komentarze biblijne, komentarze do czytań Mszalnych, rozważania ksiąg biblijnych

B/5 apokryfy - starożytne pisma pozabiblijne nawiązujące do tekstów biblijnych


Dział Historyczny

HISTORIA POWSZECHNA

H/1/1/ historia świata, zagadnienia ogólne, opracowania ludzie, osoby, wydarzenia

H/1/2/ historia Polski, zagadnienia ogólne, opracowania, ludzie, osoby, wydarzenia

H/1/3/ II Wojna Światowa w Polsce i na świecie, opracowania ogólne, wspomnienia wojenne

H/1/4/ komunizm w Polsce, opracowania. wspomnienia

H/1/5/ historia regionu, Gorlice i okolice

HISTORIA KOŚCIOŁA

H/2/1/ na świecie, wydarzenia, osoby, miejsca, cuda, także Kościoły niekatolickie, trudne karty historii K-ła

H/2/2/ w Polsce, wydarzenia, osoby, miejsca, ludzie polskiego Kościoła

H/2/3/ misje i misjonarze, historia misji, wydarzenia, osoby, miejsca, ludzie,

H/2/4/ papiestwo, biografie papieskie, leksykony, opracowania

H/2/5/ Diecezja Rzeszowska, wydarzenia, osoby, ludzie, miejsca

H/2/6/ sanktuaria i parafie, historia, ludzie, miejsca, wydarzenia przewodniki sanktuaryjne

H/2/7/ historia sztuki, sakralna i nie tylko

H/2/8/ Ojcowie Kościoła, starożytność chrześcijańska, pierwsi teologowie i pisarze Kościoła

H/2/9/ zakony, wydarzenia, osoby, ludzie, miejsca, życie zakonne,

KAROL WOJTYŁA / JAN PAWEŁ II

H/3/1/ biografie i opracowania, wszystko o życiu K. Wojtyły, historia i kronika pontyfikatu

H/3/2/ pisma K. Wojtyły do 1978 r., publikacje, rekolekcje

H/3/3/ pielgrzymki Jana Pawła II, teksty i opracowania pielgrzymek papieskich, Polska i świat

H/3/4/ nauczanie papieskie, homilie i katechezy, opracowania zbiorowe

H/3/5/ dokumenty papieskie, pojedyncze encykliki, adhortacje, listy itp.

H/3/6/ wydawnictwa seryjne oraz albumy, wielotomowe wydawnictwa o Janie Pawle II


Dział NAUKI SPOŁECZNE, PRAWO, RODZINA

NSPR/1/ zagadnienia ogólne, polityka, gospodarka, sprawy społeczne

NSPR/2/1/ małżeństwo i rodzina, zagadnienia ogólne, rola i zadania rodziny

NSPR/2/2/ przygotowanie do małżeństwa, katechezy przedślubne, narzeczeństwo, relacje,

NSPR/2/3/ wychowanie i pedagogika, wychowanie dzieci, rodzicielstwo, kształcenie osobowości

NSPR/3/1/ Katolicka Nauka Społeczna, chrześcijańska wizja społeczna polityka, rodzina, życie społ. - gosp.

NSPR/3/2/ praca, chrześcijańska wizja pracy ludzkiej, rekolekcje

NSPR/3/3/ media, rola i zadania mediów, moralność, manipulacja, odpowiedzialność,

NSPR/4/1/ prawo kanoniczne, opracowania, prawo kościelne, zagadnienia ogólne

NSPR/4/2/ kodeksy i dokumenty prawo kościelne, kodeksy, sobory, synody, statuty itp.


Dział FILOZOFIA I PSYCHOLOGIA

FP/1/ zagadnienia ogólne, problemy i pytania filozoficzne, podręczniki

FP/A/ antropologia, filozofia człowieka, podręczniki, kim jest człowiek, rola i miejsce człowieka

FP/HF/ historia filozofii, rozwój myśli filozoficznej, opracowania i podręczniki

FP/E/ etyka i bioetyka, dylematy etyczne i moralne, aborcja, eutanazja, in vitro, klonowanie, inżynieria genetyczna itp.


Dział NAJSTARSZE KSIĄŻKI

X/ publikacje wydane do 1950 r. nie wypożycza się


Pobieranie...

Pobieranie...

Pobieranie...

Nasze media społecznościowe

Oglądaj na naszym kanale

Polecamy

Najnowsze galerie

Informacje Episkopatu