Nabożeństwa różańcowe przez cały październik odprawiane są codziennie o godz. 17:00. Zachęcamy wszystkich, a szczególnie dzieci i młodzież, do udziału.

Papieski Twitter

Czwartek, 7.12.2017 r.

Dom czy ruina? Remont czy odbudowa?


(Iz 26-1-6) W ów dzień śpiewać będą tę pieśń w Ziemi Judzkiej: Miasto mamy potężne; On jako środek ocalenia sprawił mury i przedmurze. Otwórzcie bramy! Niech wejdzie naród sprawiedliwy, dochowujący wierności; jego charakter stateczny Ty kształtujesz w pokoju, w pokoju, bo Tobie zaufał. Złóżcie nadzieję w Panu na zawsze, bo Pan jest wiekuistą Skałą! Bo On poniżył przebywających na szczytach, upokorzył miasto niedostępne, upokorzył je aż do ziemi, sprawił, że w proch runęło: podepcą je nogi, nogi biednych i stopy ubogich.

Śpiew przed Ewangelią

(Iz 55,6) Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko!

Co to znaczy szukać Pana? Szukać Pana tzn. szukać Jego woli w naszym życiu. Realizuje się to przez słuchanie i wypełnianie Jego Słowa. Ewangelia dzisiejsza bardzo obrazowo nam o tym mówi. Masz wybór. Za nim idą konsekwencje:

(Mt 7,21.24-27) Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie każdy, który Mi mówi: Panie, Panie!, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki.

Domu nie buduje się na chwilę. To niejednokrotnie dorobek całego życia, w którym ulokowano oszczędności i kredyty. Drobiazgowe wyliczenia, procedury, plany, przepisy, wybór miejsca… to tylko początek długiej listy. Czy chociaż część tego wysiłku angażuję w budowę swojego wnętrza? Ile woli, ile serca wkładam w swój rozwój duchowy? Popatrzę na swoją wierność i niewierność Ewangelii. Które obszary mojego życia wymagają przebudowy? Może coś trzeba zburzyć? W szczerej modlitwie porozmawiam o tym z Bogiem. Poszukam i podziękuję Bogu za to co do tej pory we mnie zbudował. Zawierzę Mu to wszystko, co trzeba zmienić.

Trwałość tego co budujemy, nie zależy od nas, jej sprawcą jest Bóg (zob. dzisiejsze I czytanie). Co zostanie, z tego co w swoim życiu budujesz, kiedy przyjdzie próba?

Warto do dzisiejszych czytań dołączyć jeszcze rozdział 3 z 1 Listu do Koryntian: http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=288

źródło: luknn.wordpress.com


Pobieranie...

Pobieranie...

Pobieranie...

Polecamy