Nabożeństwa majowe odprawiane są codziennie o godz. 17:30. Zachęcamy do udziału!

Papieski Twitter

W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy !

"Nie bójcie się! Szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego; powstał, nie ma Go tu. Oto miejsce, gdzie Go złożyli. Lecz idźcie, powiedzcie Jego uczniom i Piotrowi: Idzie przed wami do Galilei, tam Go ujrzycie, jak wam powiedział". (Mk, 16, 6-8) Wczesnym rankiem, w Dzień Zmartwychwstania Pańskiego, licznie zgromadzeni wierni uczestniczyli w Mszy św. rezurekcyjnej. Pomimo niesprzyjającej pogody, przeszła procesja z Najświętszym Sakramentem a dźwięk bijących dzwonów zwiastował mieszkańcom Gorlic zmartwychwstanie. Mszy św. przewodniczył ks. proboszcz Marek Urban zaś homilię wygłosił ks. dr Marek Dyło.


Pobieranie...

Pobieranie...

Pobieranie...

Polecamy